Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 18:47

Tender card #2507/2021
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom

Information

ID of tender
13903
Name of content of tender
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom
Tender ref. no.
2507/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie / analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu „Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom“, kód projektu 24140110067, voči kontrolným orgánom Slovenskej republiky, orgánom Európskej únie alebo iným kontrolným orgánom, ktoré budú hodnotiť aktivity projektu alebo projekt s cieľom jeho ukončenia bez finančného dopadu pre mesto Žiar nad Hronom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2021 09:00:00
Planned opening of bids
17.08.2021 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents