Status: Completed

Server time: 24.10.2021 15:54

Tender card #MAGS OVO 60856/2021
Nákup kancelárskeho nábytku pre MPS

Information

ID of tender
14037
Name of content of tender
Nákup kancelárskeho nábytku pre MPS
Tender ref. no.
MAGS OVO 60856/2021
Public tender journal ref. no.
42681-WNT z 08.09.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 518,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je nákup kancelárskeho nábytku pre administratívne priestory Mestského parkovacieho systému, spol. s.r.o.

Úplný opis predmetu obstarávania je uvedený vo výzve na predloženie ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie ponúk - 2.kolo
20.10.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová

Documents