Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:13

Tender card #ZG.270.2.6.2021
Termomodernizacja leśniczówki Zaleśniak

Information

ID of tender
14054
Name of content of tender
Termomodernizacja leśniczówki Zaleśniak
Tender ref. no.
ZG.270.2.6.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00153516/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
505 805,82 PLN
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45210000-2 - Building construction work
45211000-9 - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45260000-7 - Roof works and other special trade construction works
45311200-2 - Electrical fitting work
45321000-3 - Thermal insulation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
45400000-1 - Building completion work
45443000-4 - Facade work
45450000-6 - Other building completion work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ:
- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do SWZ;
- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – załącznik nr 4 do SWZ;
- Kosztorysy Ofertowe (branż. budowlana i sanitarna) – załącznik nr 2 do SWZ;
- Przedmiary (branż. budowlana i sanitarna) – załącznik nr 5 do SWZ.

Schedule

Termin składania ofert
03.09.2021 09:00:00
Planned opening of bids
03.09.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Lutówko
Address
Lutówko 18
Lutówko
89-407, Republic of Poland
Process supervisor
Przemysław Hermann
przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl
+48 605071140
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne

Documents