Status: Completed

Server time: 21.10.2021 10:33

Tender card #MAGS OVO 57675/2021
Park + Ride Púchovská – projektová dokumentácia

Information

ID of tender
14057
Name of content of tender
Park + Ride Púchovská – projektová dokumentácia
Tender ref. no.
MAGS OVO 57675/2021
Public tender journal ref. no.
41385 - WNS
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 000,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane autorského dozoru pre realizáciu: „Park + Ride Púchovská“.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2021 10:00:00
Planned opening of bids
02.09.2021 10:01:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Mária Janošovová

Documents