Status: Ongoing

Server time: 17.07.2024 22:31

Tender card #R3-3/145/2017
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava.

Messages