Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:24

Tender card #R3-3/145/2017
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava.

Information

ID of tender
143
Name of content of tender
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava.
Tender ref. no.
R3-3/145/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
46 900,00 EUR
Main CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom spracovania projektovej dokumentácie je projektová činnosť pre stavebné úpravy, technologické časti a súvisiacu elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava
24.08.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents