Status: Completed

Server time: 18.10.2021 15:00

DPS tender card #1/4/2021/DNS-004
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2021-2024 - Výzva na čiastkovú zákazku č. 3

Information

ID of tender
14514
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2021-2024 - Výzva na čiastkovú zákazku č. 3
Tender ref. no.
1/4/2021/DNS-004
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 544,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.09.2021 09:00:00
Planned opening of bids
29.09.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Levice
Address
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovak republic
Process supervisor
Peter Gróf
peter.grof@lesy.sk
+421 918334483

Documents