Status: Cancelled

Server time: 07.12.2021 10:36

Tender card #09061/2021/ODDVO
PRIESTORY RECEPCIE, ZASADAČKY A SKLADOVÝ PRIESTOR NA ÚRADE BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – STAVEBNÉ PRÁCE

Messages