Status: Cancelled

Server time: 18.10.2021 16:46

Tender card #09061/2021/ODDVO
PRIESTORY RECEPCIE, ZASADAČKY A SKLADOVÝ PRIESTOR NA ÚRADE BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – STAVEBNÉ PRÁCE

Information

ID of tender
14536
Name of content of tender
PRIESTORY RECEPCIE, ZASADAČKY A SKLADOVÝ PRIESTOR NA ÚRADE BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – STAVEBNÉ PRÁCE
Tender ref. no.
09061/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 213/2021 - 17.09.2021 - 43380 - WNP
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
79 000,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
45262520-2 - Bricklaying work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov recepcie, zasadačiek a skladových priestorov v historickom objekte Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom rekonštrukcie je vyčistenie priestorov od nánosov rekonštrukcie z 90. rokov a vyzdvihnutie pôvodnej historickej hodnoty budovy pomocou moderného princípu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy, najmä prílohe č. 4 Výzvy_Projektová dokumentácia a v prílohe č. 5 Výzvy_Výkazy výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2021 09:00:00
Planned opening of bids
30.09.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents