Status: Ongoing

Server time: 27.11.2021 14:52

Tender card #55/2021
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská – Kmeťova – elektrické NN rozvody.

Messages