Status: Ongoing

Server time: 18.10.2021 15:45

Tender card #55/2021
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská – Kmeťova – elektrické NN rozvody.

Information

ID of tender
14537
Name of content of tender
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská – Kmeťova – elektrické NN rozvody.
Tender ref. no.
55/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
31 094,48 EUR
Main CPV
45231400-9 - Construction work for electricity power lines
Further CPV
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie elektrických NN rozvodov, elektromontážne, realizácia zemných prác a dodanie tovaru v rozsahu výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2021 12:00:00
Planned opening of bids
04.10.2021 09:12:49

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Documents