Status: Ongoing

Server time: 25.03.2023 13:07

Tender card #20391/2021/220
Chladiareň na uskladnenie diviny

Information

ID of tender
14592
Name of content of tender
Chladiareň na uskladnenie diviny
Tender ref. no.
20391/2021/220
Public tender journal ref. no.
43664-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
245 745,59 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45331230-7 - Installation work of cooling equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Objekt chladiarne pre uskladnenie diviny je jednoloďová halová konštrukcia ( ±0,000=209,20 ) pôdorysných rozmerov 8,00 x 13,00 m tvaru obdĺžnika.
Nosný systém je tvorený obvodovými oceľovými stĺpami a strešnými oceľovými priamopásovými väzníkmi. Základný modul je 7,72 m x 4,24 m (3 ks). Osový rozpon oceľových rámov je 7,72 m. Výška chladiarne je 6,71 m. Sklon strešnej roviny navrhovaného objektu je 26°.
Navrhovaná chladiareň je umiestnená na pozemku vedľa existujúcej chladiarne cca 1,2 m za ňou, a 2,0 m od prístupovej komunikácie. Pred navrhovanou chladiarňou bude zrealizovaná asfaltová spevnená plocha o rozmeroch 13,715 x 7,85 m.

Zastavaná plocha chladiarne 104,00 m2
Úžitková plocha chladiarne 80,41 m2
Obostavaný priestor 619,3 m3

Dispozícia : manipulačná miestnosť, chladiaci box 1, chladiaci box 2.

Popis chladiaceho zariadenia :

Navrhnuté chladiace zariadenie sa skladá z dvoch samostatných technologických celkov :
1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 1
1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 2

Chladiace boxy sú umiestnené v jednom objekte vedľa seba, medzi nimi je manipulačná chodba. Vstup do oboch boxov z manipulačnej chodby cez chladiarenské dvere 1500x2000 mm.
V oboch chladiacich boxoch bude uskladnená zverina. Spôsob uskladnenia na nerezovej trubkovej dráhe.

Chladiace zariadenie do boxu 1

Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 5500 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.
Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia.

parametre chladiaceho boxu 1 :
-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 9000 kg
-max. denný obrat 4000 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C

Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra) 6450 W.
Do chladiaceho boxu 1 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

1.1 Kondenzačná jednotka typ JM-11-ZB.EF (R449A) 1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
1.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-A 3455L 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
1.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
1.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
1.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ksChladiace zariadenie do boxu 2

Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 3920 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.
Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia

parametre chladiaceho boxu 2 :
-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 6000 kg
-max. denný obrat 2500 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C

Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra) 5460 W.
Do chladiaceho boxu 2 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

2.1 Kondenzačná jednotka typ JM-10-ZB.EF (R449A) 1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
2.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-E 3344R 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
2.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
2.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
2.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ks

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
12.10.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Dáša Makanová
dasa.makanova@lesy.sk
+421 918611795

Documents