Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 21:53

DPS card #MAR 21/2021
DNS Dodávka pohrebných truhiel

Information

ID of tender
14647
Name of content of tender
DNS Dodávka pohrebných truhiel
Tender ref. no.
MAR 21/2021
EU journal ref. no.
2021/S 194-504779
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
1 458 929,29 EUR
Main CPV
39296100-4 - Coffins
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania pohrebných truhiel bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na kategórie predmetu obstarávania:

1. Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne PHZ 1 408 929,29 € bez DPH
2. Truhly pre alternatívne pochovávanie PHZ 50 000,00 € bez DPH

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2021 11:00:00
Planned opening of requests
18.11.2021 11:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
17.11.2025 10:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

Kategória 1( časť 1) Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
39296100-4 - Coffins
Further CPV
03419100-1 - Timber products
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
44191100-6 - Plywood
44617100-9 - Cartons
44191500-0 - Densified wood
03461000-9 - Wood pulp
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Kategória 2( časť 2) Truhly pre alternatívne pochovávanie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
39296100-4 - Coffins
Further CPV
03432100-8 - Wickerwork
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
09112200-9 - Peat
03460000-2 - Pulp
Outcome of tender
One-off Contract