Status: Completed

Server time: 28.01.2022 09:42

DPS tender card #MAR 21/2021-001
Dodávka pohrebných truhiel 1/2022

Information

ID of tender
16924
Name of content of tender
Dodávka pohrebných truhiel 1/2022
DPS category
Kategória 1( časť 1) Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne
Tender ref. no.
MAR 21/2021-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
291 556,00 EUR
Main CPV
39296100-4 - Coffins
Further CPV
03419100-1 - Timber products
14714000-9 - Tin
19212000-5 - Woven fabrics of cotton
19243000-1 - Upholstery fabrics
44423000-1 - Miscellaneous articles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodanie pohrebných truhiel v kategórií I na obdobie od 1.2 2022 do 31.4.2022 v zmysle technickej špecifikácie a rozsahu podľa prílohy č. 2.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Objednávka/objednávky s VOP.
Verejný obstarávateľ v snahe o zabezpečenie aktuálnej potreby navrhuje skrátené konanie na predkladanie ponúk. Termín na predkladanie ponúk je možné na základe žiadosti uchádzača posunúť.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2022 10:00:00
Planned opening of bids
21.01.2022 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents