Status: Completed

Server time: 08.07.2020 16:30

DPS tender card #07904/2018/ODDVO
Dodávka elektriny_Výzva č. 2

This tender is part of a DPS #07904/2018/ODDVO Dodávka elektriny

Information

ID of tender
1493
Name of content of tender
Dodávka elektriny_Výzva č. 2
Tender ref. no.
07904/2018/ODDVO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 956 855,48 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka elektriny (elektrickej energie) s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a všetkých súvisiacich služieb na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Výzva č. 2 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka elektriny".

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2018 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents