Status: Ongoing

Server time: 27.09.2023 16:55

Tender card #ZG.270.2.5.2021
Dostawa destruktu betonowego wraz z wbudowaniem

Information

ID of tender
14950
Name of content of tender
Dostawa destruktu betonowego wraz z wbudowaniem
Tender ref. no.
ZG.270.2.5.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00224196/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
214 000,00 PLN
Main CPV
14210000-6 - Gravel, sand, crushed stone and aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/.
Szczegółowe zestawienia materiałów budowlanych, jakie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach przedmiotu zamówienia, ich ilości oraz parametry fizyczne, a także opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i jego odbioru określają dokumenty tj.:
- projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ,
- Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Schedule

Termin składania ofert
15.10.2021 09:00:00
Planned opening of bids
15.10.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Lutówko
Address
Lutówko 18
Lutówko
89-407, Republic of Poland
Process supervisor
Przemysław Hermann
przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl
+48 605071140
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne

Documents