Status: Ongoing

Server time: 07.12.2021 11:01

Tender card #4881/2021/150
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu

Information

ID of tender
15023
Name of content of tender
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Tender ref. no.
4881/2021/150
Public tender journal ref. no.
47149 - MST Vestník č. 234/2021
EU journal ref. no.
2021/S 201-522382
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
249 560,00 EUR
Main CPV
34913000-0 - Miscellaneous spare parts
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 10 ks hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
11.11.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Documents