Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 17:42

Tender card #R1-9/057/2021
Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

Information

ID of tender
15025
Name of content of tender
Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
Tender ref. no.
R1-9/057/2021
Public tender journal ref. no.
231/2021; 46454-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Estimated value
94 106,53 EUR
Main CPV
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
Further CPV
35111500-0 - Fire suppression system
44482000-2 - Fire-protection devices
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a servisu elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS“) v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
26.10.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents

Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
43 756,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
Further CPV
35111500-0 - Fire suppression system
44482000-2 - Fire-protection devices
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
37 462,95 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
Further CPV
35111500-0 - Fire suppression system
44482000-2 - Fire-protection devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 865,02 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
Further CPV
35111500-0 - Fire suppression system
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 022,23 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
Further CPV
35111500-0 - Fire suppression system
44482200-4 - Fire hydrants
Outcome of tender
One-off Contract