Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:32

DPS tender card #VO-07-2020-014
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 13

Information

ID of tender
15031
Name of content of tender
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 13
Tender ref. no.
VO-07-2020-014
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
14 554,34 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky vyhlásenej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude nákup notebookov, tlačiarni, RAM, monitorov, externých HDD, interných SSD, wifi access point, PC, bezdrôtových myší, USB kľúčov, SATA káblov a switchov. Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2021 10:30:00
Planned opening of bids
21.10.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Address
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovak republic
Process supervisor
Anna Dvoraková, Karol Meliška
anna.dvorakova@tnuni.sk
+421 327400123
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Documents