Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 08:39

DPS card #VO-07-2020
Nákup IKT pre potreby univerzity

Information

ID of tender
8076
Name of content of tender
Nákup IKT pre potreby univerzity
Tender ref. no.
VO-07-2020
Public tender journal ref. no.
25598 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 136-334135
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 524 510,25 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zriadeného DNS budú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.Pôjde predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.
V zriadenom DNS bude verejný obstarávateľ nakupovať aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

Notes

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

Tento DNS je zriadený len pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.08.2020 10:00:00
Planned opening of requests
14.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
10.09.2024 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Address
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová, Karol Meliška
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Another contact
E-mail: karol.meliska@apuen.sk; Telefón: +421 948243889
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Documents

Tenders