Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 18:08

Tender card #NL 28/2021
Vozovňa Krasňany - strešné väzníky

Information

ID of tender
15034
Name of content of tender
Vozovňa Krasňany - strešné väzníky
Tender ref. no.
NL 28/2021
EU journal ref. no.
2021/S 203-531605
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
52 894,00 EUR
Main CPV
71300000-1 - Engineering services
Further CPV
71320000-7 - Engineering design services
71322500-6 - Engineering-design services for traffic installations
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s prípravou stavby, vypracovaním a dodaním projektovej dokumentácie na stavbu „Vozovňa Krasňany – strešné väzníky“. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2021 08:00:00
Planned opening of bids
15.11.2021 09:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Documents