Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 19:06

DPS tender card #001/2021-042
IKT zariadenia - 032

Information

ID of tender
15114
Name of content of tender
IKT zariadenia - 032
Tender ref. no.
001/2021-042
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
20 801,92 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie, IKT zariadení, hlasovej komunikácie, náhradných dielov a sieťových prvkov, stolného počítača a notebooku pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia a hlasová komunikácia
Časť 2 - Náhradné diely a sieťové prvky
Časť 3 - Stolný počítač a notebook
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2021 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 065,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 091,57 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 644,86 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract