Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 19:32

Tender card #PL-1P/2021-KD-BOR
Obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša

Information

ID of tender
15132
Name of content of tender
Obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša
Tender ref. no.
PL-1P/2021-KD-BOR
Public tender journal ref. no.
VVO č. 235/2021 zo dňa 19.10.2021 č. 47654 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
488 510,84 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45212300-9 - Construction work for art and cultural buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletný návrh obnovy kultúrneho domu v obci Borša. Riešený objekt sa nachádza na
parcelách C KN č. 621 a 622. Budova je čiastočne dvojpodlažná a čiastočne podpivničená.
Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie podstrešného
priestoru, výmenu výplní otvorov, klampiarskych a zámočníckych výrobkov, úpravu odkvapového chodníka, dispozičné
zmeny v interiéri objektu a vytvorenie vonkajšieho dvora, NN prípojka, elektroinštalácia, bleskozvod, osadenie
vykurovacích telies, osadenie tepelného čerpadla (vzduch - voda), osadenie rekuperačnej jednotky, vodovodná prípojka,
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií stav. prác, ktoré sú predmetom zákazky,
tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
22.11.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Borša
Address
Ružová 188/2
Borša
07632, Slovak republic
Process supervisor
Monika Bajužíková
office@inited.sk
+421 907903482
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6307

Documents