Status: Completed

Server time: 08.12.2021 06:46

DPS tender card #15/DNS/kamenivo
Nákup posypového materiálu - kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 8-22

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
15146
Name of content of tender
Nákup posypového materiálu - kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 8-22
Tender ref. no.
15/DNS/kamenivo
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 840,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je nákup posypového materiálu - kameniva pre OZ Slovenská Ľupča.
Frakcia 8-22, v zmysle slovníka CPV 14212000-0 , 44900000-9.
Miesto dodania tovaru je kameňolom, alebo skládka tovaru dodávateľa.
Dopravu si zabezpečuje obstarávateľ na vlastné náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto vykládky je špecifikované nasledovne: OZ Slovenská Ľupča, katastrálne územie Lučatín, GPS: 48° 78' 21.03" N, 19° 33' 91.22" E
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, pokiaľ bude prekročená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je 15 840,00 €
Termín dodania predmetu zákazky: podľa potreby objednávateľa.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2021 10:00:00
Planned opening of bids
28.10.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča
Address
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
976 13, Slovak republic
Process supervisor
Ján Šárik
jan.sarik@lesy.sk
+421 918334526

Documents