Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:09

Tender card #ZG.270.2.7.2021
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lutówko w roku 2022

Information

ID of tender
15199
Name of content of tender
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lutówko w roku 2022
Tender ref. no.
ZG.270.2.7.2021
EU journal ref. no.
2021/S 206-538218
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Services
Estimated value
6 514 724,09 PLN
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77210000-5 - Logging services
77211000-2 - Services incidental to logging
77211100-3 - Timber harvesting services
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77211300-5 - Tree-clearing services
77211400-6 - Tree-cutting services
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
77231300-1 - Forest administration services
77231600-4 - Afforestation services
75251120-7 - Forest-firefighting services
77000000-0 - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77600000-6 - Hunting services
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zgodnie z warunkami SWZ.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/" title="https://josephine.proebiz.com/pl/" target="_blank">https://josephine.proebiz.com/pl/.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny oraz pozostałe prace związane z gospodarką leśną wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna.
3. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa:
- Decyzja Nr 112 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 04 października 2021 r. zmieniająca decyzję nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
i
- Decyzja Nr 95/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru regionalnych prac leśnych z dnia 12 października 2021 r.
Określony z tych decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu

Schedule

Termin składania ofert
24.11.2021 09:00:00
Planned opening of bids
24.11.2021 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Lutówko
Address
Lutówko 18
Lutówko
89-407, Republic of Poland
Process supervisor
Przemysław Hermann
przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl
+48 605071140
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne

Documents

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Adamowo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
506 568,87 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Doręgowice i Kamionka

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
945 652,47 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Gaj

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
585 880,09 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Jazdrowo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
746 575,06 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Kamień

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
434 975,81 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Lutowo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
768 923,38 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Witkowo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
792 566,10 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Zaleśniak

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
899 189,26 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa na terenie Szkółki Doręgowice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
448 403,71 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Realizacja w 2022 roku usług związanych z gospodarką łowieckią i łąkowo- rolną na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
385 989,34 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract