Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 23:32

Tender card #ZG.270.2.6.2021
„Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica postępowanie 2”

Information

ID of tender
15282
Name of content of tender
„Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica postępowanie 2”
Tender ref. no.
ZG.270.2.6.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00242584/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Estimated value
186 328,01 PLN
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji – 40 %.

Schedule

Termin składania ofert i dokumentów
08.11.2021 13:00:00
Planned opening of bids
08.11.2021 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents

Ogrodzenie leśniczówki Brzozowo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
40 769,06 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Ogrodzenie leśniczówki Klonia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
36 583,48 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Ogrodzenie osady Lubiewice 23 330,98 PLN

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 330,98 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Ogrodzenie osady Zamrzenica 1B

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
32 060,03 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Budowa wiaty w Zamrzenicy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
53 584,46 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract