Status: Ongoing

Server time: 24.02.2024 23:46

DPS card #VO-178/2021
Obstaranie licencií a súvisiacich služieb štandardnej podpory

Information

ID of tender
15294
Name of content of tender
Obstaranie licencií a súvisiacich služieb štandardnej podpory
Tender ref. no.
VO-178/2021
Public tender journal ref. no.
50495-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 209-546584
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
12 298 240,00 EUR
Main CPV
48218000-9 - License management software package
Further CPV
72261000-2 - Software support services
72267000-4 - Software maintenance and repair services
72267100-0 - Maintenance of information technology software
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie licencií a súvisiacich služieb štandardnej podpory pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre potreby Národného projektu „Centrálny ekonomický systém (CES)" s cieľom centralizovať elektronický výkon vybraných prierezových ekonomických procesov do jedného ekonomického informačného systému, podporiť unifikáciu a optimalizáciu ekonomických procesov, centrálne metodicky usmerňovať výkon a poskytovať jednotnú aplikačnú podporu, znížiť náklady na prevádzku ekonomických informačných systémov a náklady pri prechode zamestnancov v rámci štátneho sektora a znížiť náklady na ľudské zdroje.

Predmetom jednotlivých výziev na predkladanie ponúk zadávaných v zriadenom DNS bude nákup licencií a/alebo súvisiacich služieb štandardnej podpory, ktoré zabezpečujú databázu/databázovú službu, sú zamerané na optimalizáciu a návrh procesov, správu a tvorbu používateľskej dokumentácie a zjednodušenie školiacich procesov, umožňujú rozširovať kapacitu databázy, aplikačného priestoru, prístup k analytickým nástrojom alebo službám vo forme licencií alebo predplatného, sú nástrojom na správu prostredí, ich riadenie a aktualizáciu umožňujúcim aj správu projektovej dokumentácie, slúžia na spracovanie miezd a personálnej agendy.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
23.11.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
Unlimited

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Janka Miltáková
janka.miltakova@mfsr.sk
+421 259582014
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents

Tenders