Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:30

DPS tender card #VO-178/2021-001
Nákup licencií SAP HANA a súvisiacich služieb štandardnej podpory - výzva č. 1

Information

ID of tender
16321
Name of content of tender
Nákup licencií SAP HANA a súvisiacich služieb štandardnej podpory - výzva č. 1
Tender ref. no.
VO-178/2021-001
Public tender journal ref. no.
50495-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 209-546584
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 902 410,00 EUR
Main CPV
48218000-9 - License management software package
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup licencií SAP HANA a súvisiacich služieb štandardnej podpory pre Ministerstvo financií SR. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2021 09:00:00
Planned opening of bids
21.12.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Janka Miltáková
janka.miltakova@mfsr.sk
+421 259582014

Documents