Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:11

Tender card #35487/2021
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša-II

Information

ID of tender
15559
Name of content of tender
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša-II
Tender ref. no.
35487/2021
Public tender journal ref. no.
54689 - WYP č. 258/2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
457 531,71 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obnova a nadstavba existujúcej materskej školy v obci Hrubá Borša. Obnova a nadstavba je riešená formou nadstavby existujúceho krídla objektu pozostávajúceho z modulového systému zrealizovaného v roku 2014 a obnovy pôvodného podkrovia pôvodnej murovanej časti materskej školy formou odstránenia podkrovia a
vybudovania nadstavby. Nadstavba sa realizuje len nad objektom materskej školy a nezasahuje do prevádzky vedľajšieho obecného úradu a projekt na základe požiadaviek stavebníka rieši len predmetnú nadstavbu s nevyhnutnými stavebnými zásahmi do 1.NP v rozsahu potrebnom pre sprevádzkovanie 2.NP, ktoré však ostáva v pôvodnom stave a nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. Nadstavba 2.NP je energeticky nezávislá od 1.NP a uvažuje sa ako samostatný stavebný celok. Nadstavba krídla z modulového systému bude riešená formou modulového systému, nadstavba pôvodnej časti materskej školy sa rieši vo forme murovanej stavby s oceľobetónovým samonosným stropom nad pôvodným dreveným trámovým stropom a hornými stužujúcimi železobetónovými vencami, na ktoré je osadená strešná konštrukcia z drevených priehradových väzníkov.

Predmet zákazky je podrobne definovaný v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to:
Projektová dokumentácia
Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.12.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Hrubá Borša
Address
Maloboršanská ulica 37
Obec Hrubá Borša
900 50, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
jamsro001@gmail.com
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4232

Documents