Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:58

Tender card #36495/2021
Prestupné bývanie – Obec Jelka

Information

ID of tender
15640
Name of content of tender
Prestupné bývanie – Obec Jelka
Tender ref. no.
36495/2021
Public tender journal ref. no.
266/2021 56539 – WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
392 201,46 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie novostavby Prestupného bývania v Obci Jelka v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie:

40/2020 Prestupné bývanie - Obec Jelka
SO-01AArchitektura - statika dom 1
SO-01 B Architektura - statika dom 2
SO-01 C Architektura - statika dom 3
SO-02AZdravotechnika dom 1
SO-02BZdravotechnika dom 2
SO-02CZdravotechnika dom 3
SO-03AVykurovanie dom 1
SO-03BVykurovanie dom 2
SO-03CVykurovanie dom 3
SO-04 A Elektroinštalacia a bleskozvod dom 1
SO-04BElektroinštalacia a bleskozvod dom 2
SO-04CElektroinštalacia a bleskozvod dom 3
SO-05AVonkajšie spevnené plochy chodníky , parkovisko dopravné značenie časť 1
SO-05BVonkajšie spevnené plochy chodníky , parkovisko dopravné značenie časť 2
SO-05CVonkajšie spevnené plochy , chodniky . parkovisko dopravné značenie časť 3
SO-06AVonkajšie prvky mobiliar - lavičky , smetné nádoby hojdačky pieskovisko časť 1
SO-06BVonkajšie prvky mobiliar - lavičky , smetné nádoby hojdačky pieskovisko časť 2
SO-06CVonkajšie prvky mobiliaru - lavičky , smetné nádoby hojdačky pieskovisko časť 3
SO-07APrípojka voda časť 1
SO-07BPrípojka voda časť 2
SO-07CPrípojka voda časť 3
SO-08AKanalizacia časť 1
SO-08BKanalizacia časť 2
SO-08CKanalizacia časť 3
SO-09AVsakovačka časť 1
SO-09BVsakovačka časť 2
SO-09CVsakovačka časť 3

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov: Projektová dokumentácia a Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
08.12.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Jelka
Address
Mierová 959/17
Jelka
925 23, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4236

Documents