Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 02:26

DPS tender card #001/2021-046
IKT zariadenia - 036

Information

ID of tender
15678
Name of content of tender
IKT zariadenia - 036
Tender ref. no.
001/2021-046
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
48 821,34 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie, IKT zariadení, náhradných dielov a sieťových prvkov, stolných počítačov, pracovných staníc a notebookov, pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia,
Časť 2 - Náhradné diely,
Časť 3 - PC a notebooky,
Časť 4 - Sieťové prvky
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1 - IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 254,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Náhradné diely

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 760,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - PC a notebooky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
32 554,32 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 - Sieťové prvky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 252,53 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract