Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:54

DPS tender card #VO-07-2020-017
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 16

Information

ID of tender
15802
Name of content of tender
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 16
Tender ref. no.
VO-07-2020-017
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 065,33 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky vyhlásenej v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude nákup multimediálnej platformy pre virtuálnu triedu / interaktívna tabuľa, mobilného stojana pre interaktívnu tabuľu. Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2021 10:30:00
Planned opening of bids
25.11.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Address
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovak republic
Process supervisor
Anna Dvoraková, Karol Meliška
anna.dvorakova@tnuni.sk
+421 327400123
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Documents