Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:13

Tender card #2018/04109
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV

Information

ID of tender
1584
Name of content of tender
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV
Tender ref. no.
2018/04109
Public tender journal ref. no.
222/2018
EU journal ref. no.
2018/S 216-494956
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Rokovacie konanie so zverejnením
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
6 080 000,00 EUR
Main CPV
31170000-8 - Transformers
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšený výkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti: revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízia nádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom 15,75 kV alebo dodávka nových 4ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

lehota na predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti
12.12.2018 15:00:00
Predkladanie základných ponúk
13.03.2019 12:00:00
Predkladanie konečných ponúk
14.05.2019 12:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Slovenské elektrárne, a.s.
Address
Mlynské nivy 47
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Vladimír Mužík
vladimir.muzik@seas.sk
+421 910674853
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8243

Documents