Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:39

Tender card #9/2021/HK
Analýza požiadaviek a vytvorenie Detailnej funkčnej špecifikácie pre Projekt WEB NCZI

Information

ID of tender
15880
Name of content of tender
Analýza požiadaviek a vytvorenie Detailnej funkčnej špecifikácie pre Projekt WEB NCZI
Tender ref. no.
9/2021/HK
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
68 340,00 EUR
Main CPV
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na realizáciu analýzy požiadaviek a dodanie dokumentu Detailná funkčná špecifikácia pre Projekt WEB NCZI.
Bližšie špecifikované v prílohe č.3 opis predmetu zákazky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2021 10:00:00
Planned opening of bids
24.11.2021 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Documents