Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 19:06

DPS tender card #001/2021-047
IKT zariadenia - 037

Information

ID of tender
15887
Name of content of tender
IKT zariadenia - 037
Tender ref. no.
001/2021-047
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
39 016,36 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie, jednodoskových počítačov, sieťových prvkov, kariet, náhradných dielov, IKT zariadení, pracovných staníc a notebookov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 - Jednodoskové počítače, sieťové prvky a karty,
Časť 2 - IKT zariadenia,
Časť 3 - Pracovné stanice a notebooky,
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1 - Jednodoskové počítače, sieťové prvky a karty

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
867,15 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 269,72 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - Pracovné stanice a notebooky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 879,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract