Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:10

DPS tender card #OCOZ RUK 4850/2021/OCOZ /2021_01
„Spotrebný materiál pre národné Covid sekvenovanie - 01“

Information

ID of tender
15957
Name of content of tender
„Spotrebný materiál pre národné Covid sekvenovanie - 01“
Tender ref. no.
OCOZ RUK 4850/2021/OCOZ /2021_01
Public tender journal ref. no.
42457 – MUT
EU journal ref. no.
2021/S 171-444619
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
47 988,54 EUR
Main CPV
33124130-5 - Diagnostic supplies
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie rôzneho spotrebného materiálu a chemikálie pre národné Covid sekvenovanie, ktorý zahŕňa kity na prípravu sekvenačných knižníc, sekvenačné kity pre prístroj Illuminia NextSeq 500, spotrebný materiál na kontrolu kvality a kvantity knižníc na prístrojoch Thermofisher Scientific Qubit 4.0 a Agilent Bioanalyzer 2100 a príslušný jednorazový spotrebný materiál na realizáciu ďalších 1000 izolátov od infikovaných osôb v SR.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2021 10:00:00
Planned opening of bids
30.11.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents