Status: Ongoing

Server time: 26.06.2022 07:13

DPS card #002/2021
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021

Information

ID of tender
14299
Name of content of tender
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Tender ref. no.
002/2021
Public tender journal ref. no.
42457-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 171-444619
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
6 212 529,94 EUR
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
24900000-3 - Fine and various chemical products
33600000-6 - Pharmaceutical products
33141625-7 - Diagnostic kits
38437000-7 - Laboratory pipettes and accessories
33790000-4 - Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
33140000-3 - Medical consumables
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie chemikálií a príslušného spotrebného materiálu požadovaných na výskum, vývoj, vzdelávanie a výučbu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie:
- organických zlúčenín,
- anorganických zlúčenín,
- diagnostických a izolačných kitov pre proteomické a genetické analýzy (reagencie, protilátky,
farbičky a pod.),
- chemikálií pre sekvenovanie a genetické analýzy
- proteínov,
- enzýmov,
- rôznych druhov tkanivových kultúr, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely
- iných chemikálií
- plastového a skleneného spotrebného materiálu
- iného laboratórneho spotrebného materiálu
- pipiet.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 10:00:00
Planned opening of requests
30.09.2021 10:30:00
Doba trvania DNS
08.10.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Tenders