Status: Ongoing

Server time: 20.01.2022 09:57

DPS tender card #001/2021-048
IKT zariadenia - 038

Information

ID of tender
15963
Name of content of tender
IKT zariadenia - 038
Tender ref. no.
001/2021-048
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
79 562,19 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, monitorov, počítačov, notebookov, sieťových prvkov, kariet, náhradných dielov, pracovných staníc pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 12 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia,
Časť 2 - Monitory,
Časť 3 – Notebooky a stolné počítače,
Časť 4 - Notebooky,
Časť 5 - Pracovná stanica a IKT zariadenia 1,
Časť 6 - Pracovná stanica a IKT zariadenia 2,
Časť 7 - PC Zostava,
Časť 8 - Sieťové prvky 1,
Časť 9 - Sieťové prvky 2,
Časť 10 - Sieťové prvky 3,
Časť 11 - Sieťové prvky 4,
Časť 12 - Sieťové prvky 5.
Jednotlivé časti predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto výzvy

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1 - IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 636,13 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Monitory

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 959,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 – Notebooky a stolné počítače

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 353,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 - Notebooky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 334,92 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5 - Pracovná stanica a IKT zariadenia 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 616,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6 - Pracovná stanica a IKT zariadenia 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
571,13 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7 - PC Zostava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 655,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 8 - Sieťové prvky 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 710,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 9 - Sieťové prvky 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 530,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 10 - Sieťové prvky 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
600,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 11 - Sieťové prvky 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
800,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 12 - Sieťové prvky 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
795,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract