Status: Ongoing

Server time: 19.08.2022 16:21

Tender card #11/2021_Svit
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit

Information

ID of tender
15964
Name of content of tender
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit
Tender ref. no.
11/2021_Svit
EU journal ref. no.
2021/S 228-600675
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
310 000,00 EUR
Main CPV
60112000-6 - Public road transport services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu jej povahy, t.j. ide o poskytovanie služieb vo verejnom záujme kde nie je možné, aby uvedená zákazka bola rozdelená na časti a t.j. poskytovaná viacerými poskytovateľmi/dopravcami. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu nutnosti zabezpečiť poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v celom záujmovom území Mesta Svit jedným poskytovateľom. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by nebolo účelné z technických, procesných ani finančných dôvodov, ako aj z dôvodu efektívneho riadenia zmluvného vzťahu s budúcim poskytovateľom služieb. Predmet zákazky by mal byť poskytovaný jedným poskytovateľom, ktorý bude zodpovedný za poskytovanie služieb kvalitnej mestskej autobusovej dopravy na celom území Mesta Svit.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svit. Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2021 08:30:00
Planned opening of bids
20.12.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
mesto Svit
Address
Hviezdoslavova 268/32
Svit
05921, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871

Documents