Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 19:37

Tender card #R1 – 7/176/2021
Rozvody medicinálnych plynov

Information

ID of tender
16173
Name of content of tender
Rozvody medicinálnych plynov
Tender ref. no.
R1 – 7/176/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 190,00 EUR
Main CPV
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie rozvodov na centrálne dodávanie kyslíka v priestoroch suterénu a prízemia oddelenia CPO nemocnice Ružinov, napojenie na už existujúci rozvod centrálneho kyslíka a vykonanie všetkých potrebných skúšok a revízií. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2021 10:00:00
Planned opening of bids
09.12.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Viera Kunová
viera.kunova@unb.sk
+421 0915753886

Documents