Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:30

Tender card #VO-2018-01
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALLETTE s .r. o.

Information

ID of tender
1622
Name of content of tender
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ALLETTE s .r. o.
Tender ref. no.
VO-2018-01
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
152 431,20 EUR
Main CPV
42600000-2 - Machine tools
Further CPV
43812000-8 - Sawing equipment
42520000-7 - Ventilation equipment
51530000-6 - Installation services of machine tools
51540000-9 - Installation services of special-purpose machinery and equipment
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka novej inovatívnej technológie - horizontálna pásová píla s príslušenstvom a odsávacím zariadením.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
ALLETTE s. r. o.
Address
Klincová 37
Bratislava
821 08, Slovak republic
Process supervisor
Denisa Krátka
allettesro@gmail.com
+421 911828741

Documents