Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 15:16

Tender card #1/2017-Lieky
LIEKY pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Information

ID of tender
164
Name of content of tender
LIEKY pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Tender ref. no.
1/2017-Lieky
Public tender journal ref. no.
193
EU journal ref. no.
S187
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
4 672 510,6900 EUR
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka „LIEKOV“ pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, v rozsahu schváleného liekového formuláru, vrátane dodania na miesto určenia na obdobie 24 mesiacov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Address
Nemocničná 986
Povážská Bystrica
017 01, Slovak republic
Process supervisor
Daniela Máčková
mackova@nemocnicapb.sk
+421 424304491

Documents

č.1: HLA02 - Antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
68 866,1500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.2: HLA03 - Spasmolytiká, anticholinergiká a propulzíva

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
38 440,1500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.3: HLA04 - Antiemetiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 164,5600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.4: HLA05 - Lieky pečene a žlčových ciest

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 717,1600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.5: HLA06 - Laxanciá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 079,3300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.6: HLA07 - Antidiarhoiká, intestinálne antiinf. a antiflogistiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 478,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.7: HLA09 - Digestíva vrátane enzýmov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 075,0900 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.8: HLA10 - Antidiabetiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 928,4200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.9: HLA11 - Vitamíny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 293,8400 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.10: HLA12 - Náhrady minerálnych prvkov I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 064,5000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.11: HLA12 - Náhrady minerálnych prvkov II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 845,6500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.12: HLA12 - Náhrady minerálnych prvkov III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 601,3600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.13: HLA16 - Iné látky pre tráviaci trakt a metabolizmus

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 458,5300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.14: HLB01 - Antitrombotiká I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
32 605,8900 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.15: HLB01 - Antitrombotiká II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
176 348,6400 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.16: HLB01 - Antitrombotiká III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
260 842,5500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.17: HLN01  - Antitrombotiká IV.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 783,2700 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.18: HKB02 - Antihemoragiká I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
57 188,7100 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.19: HKB02 - Antihemoragiká II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 916,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.20: HLB03  - Antianemiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
34 463,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.21: HLB05 - Náhrady plazmy a perfúzne roztoky I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
154 666,6900 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.22: HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 390,9000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.23: HLV07 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
66 252,3400 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.24: HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky IV.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
248 152,8200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.25: HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky V.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
27 777,2500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.26: HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky VI.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
42 767,1500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.27: HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky VII.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 033,4500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.28: HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky VIII.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 686,5300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.29: HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky IX.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 060,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.30: HLC01 - Kardiaká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
73 777,7800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.31: HLC02  - Antihypertenzíva

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
25 270,5300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.32: HLC03 - Diuretiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 578,6700 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.33: HLC04 - Periférne vazodilatanciá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 657,0500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.34: HLC05 - Vazoprotektíva

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 106,5800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.35: HLC07  - Betablokátory

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 456,5600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.36: HLC08  - Blokátory kalciového kanála

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 127,4700 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.37: HLC09  - ACE inhibítory a antagonisti angiotenzínu II

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 609,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.38: HLC10 - Hypolipidemiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
99,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.39: HLD01  - Antimykotiká pre dermatológiu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
519,7300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.40: HLD06  - Antibiotiká, chemoterapeutiká na lokál. použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 242,3300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.41: HLD07 - Kortikosteroidy na lokálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 624,7800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.42: HLG01  - Gynekologiká - antiifektíva a antiseptiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 679,7300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.43: HLG02 - Iné gynekologiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 564,3800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.44: HLG03 - Pohlavné hormóny a lieky ovplyvňujúce genitálny systém

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 010,3600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.45: HLG04  - Urologiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
300,6500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.46: HLH01 - Hormóny hypofýzy, hypotalamu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
103 442,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.47: HLH02 - Kortikosteroidy na systémové použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
72 710,1800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.48: HLH03 - Lieky štítnej žľazy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
438,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.49: HLJ01 - Antibakteriálne látky na systém. použitie I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
580 594,7500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.50: - Antibakteriálne látky na systém. použitie II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
173 142,5000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.51: HLJ02 - Antimykotiká na systémové použitie I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 182,1800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.52: HLJ02 - Antimykotiká na systémové použitie II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 483,6400 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.53: HLJ05 - Antivirotiká na systémové použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 849,5800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.54: HLJ06 - Séra a imunoglobulíny I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
95 310,9100 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.55: HLJ06 - Séra a imunoglobulíny II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 222,5100 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.56: HLJ06 - Séra a imunoglobulíny III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 497,3600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.57: HLL01 - Cytostatiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
153 302,1800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.58: HLL03 - Imunomodulátory

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 801,0900 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.59: HLM01 - Antireumatiká a antiflogistiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
44 809,3300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.60: HLM03 - Myorelaxanciá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
35 737,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.61: HLM04 - Antiuratiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 430,3300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.62: HLN01 - Anestetiká I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
216 052,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.63: HLN01 - Anestetiká II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 917,3600 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.64: HLN02 - Analgetiká I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
86 640,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.65: HLN02 - Analgetiká II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 409,4200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.66: HLN03 - Antiepileptiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 918,4700 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.67: HLN04 - Antiparkinsoniká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 126,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.68: HLN05 - Psycholeptiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
103 680,1800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.69: HLN06 - Psychoanaleptiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
37 991,2900 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.70: HLN07 - Iné liečivá na centrálnu nervovú sústavu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 976,1300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.71: ZPV05 - Antiparazitiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
416,2400 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.72: HLP01 - Antiprotozoiká, Antihelmintiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 400,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.73: HLR01 - Rinologiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 330,1800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.74: HLR03 - Antiastmatiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 735,3300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.75: HLR05 - Expektoranciá, mukolytiká a antitusiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
29 524,7500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.76: HLR06 - Atihistaminiká na systémové použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
16 368,3800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.77: HLS01 - Oftalmologiká I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 057,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.78: HLS01 - Oftalmologiká II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
479 411,6300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.79: HLS01  - Oftalmologiká III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 430,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.80: HLS02 - Otologiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
665,6700 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.81: HLV03 - Ostatné liečivá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 720,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.82: HLV04 - Diagnostiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 196,7100 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.83: VDA - Nutričné prípravky - enterálna výživa I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 198,1000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.84: HLV06 - Nutričné prípravky - enterálna výživa II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 099,3800 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.85: HLV07 - Iné neterapeutické prípravky I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 357,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.86: HLV08 - Kontrastné látky I.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
67 515,6200 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.87: HLV08 - Kontrastné látky II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
218 220,6500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.88: HLV08 - Kontrastné látky III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 448,9100 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.89 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky VII.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 755,9300 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.90 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky VIII.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 774,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.91 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky IX.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
321,5500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.92 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky X.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 614,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.93 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky XI.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 503,3500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.94 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky XII.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 536,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.95 HLV07 - Iné neterapeutické prípravky II.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 559,8500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.96 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky XIII.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
42 767,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.97 HLV07 - Iné neterapeutické prípravky III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 925,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.98 HLJ01 Antibakteriálne látky na systémové použitie III.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 412,9000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.99 HLS01 Antibateriálne látky na systémové použitie IV.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 126,5500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.100 HLA02 Abtibateriálne látky na systémové použitie V.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
53 713,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.101 HLB05 - Náhrada plazmy a perfúzne roztoky XIV.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
65 737,6900 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.102 HLA12 Náhrady minerálnych prvkov IV.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 501,8000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.103 HLA12 Náhrady minerálnych prvkov V.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
276,2000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.104 HLA12 Náhrady minerálnych prvkov VI.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 379,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.105 HLA12 Náhrady minerálnych prvkov VII.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
48 044,5000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č.106 HLS01 Oftalmologiká IV.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 218,3500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement

č. 107 VDA Nutričné prípravky - enterálna výživa III. (enterálna pumpa)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
39 006,5500 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products / LA16-8 - For hospital use
Outcome of tender
Framework Agreement