Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 12:37

Tender card #5851/2021/150
Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC

Information

ID of tender
16532
Name of content of tender
Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC
Tender ref. no.
5851/2021/150
EU journal ref. no.
2022/S 055-142551
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
390 850,00 EUR
Main CPV
90714200-7 - Corporate environmental auditing services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazku nerozdeľuje verejný obstarávateľ z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok. Činnosti predmetu zákazky na seba logicky nadväzujú a ovplyvňujú sa. Nedelením zákazky je zodpovednosť daná práve jednému poskytovateľovi služieb, čím sa zabezpečí plynulosť, logická a časová nadväznosť. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená ani rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus – 5 rokov. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.04.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Documents