Status: Completed

Server time: 22.06.2024 07:54

DPS tender card #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2021/2022 – výzva č. 17

Information

ID of tender
16725
Name of content of tender
Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2021/2022 – výzva č. 17
Tender ref. no.
07731/2018/ODDVO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
48 960,00 EUR
Main CPV
34927100-2 - Road salt / BA08-3 - Solid / na báze chloridu horečnatého
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme, baleného v „Big bag“ o hmotnosti 1 tona (Big bag), s účinnosťou rozmrazovania – 34 oC a menej v množstve 144 ton, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesto určenia, ktorým je stredisko Polkanová Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v množstvách podrobne opísaných v prílohách č. 1 až 3 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.01.2022 09:00:00
Planned opening of bids
05.01.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents