Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 05:53

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/33755/KrD
„Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie“

Information

ID of tender
16926
Name of content of tender
„Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie“
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/33755/KrD
Public tender journal ref. no.
47256-MST, Vestník č. 240/2022, z 09.11.2022
EU journal ref. no.
2022/S 215-616735, z 08.11.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
591 002,51 EUR
Main CPV
32321200-1 - Audio-visual equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie “je dodanie tovarov a to v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti vo veľkej a malej sále:

1. časť zákazky – „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie
- scénické ozvučenie a mobilný aparát zvuku“ – tovary
2. časť zákazky – „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie
- scénická,mobilná a doplnková videotechnika“ - tovary
3. časť zákazky – „Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie
- scénické osvetlenie a mobilný aparát“ – tovary

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 13:00:00
Planned opening of bids
05.12.2022 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents

1. časť zákazky - scénické ozvučenie a mobilný aparát zvuku

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
228 624,03 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
32321200-1 - Audio-visual equipment
Further CPV
32340000-8 - Microphones and loudspeakers
32342000-2 - Loudspeakers
32342300-5 - Microphones and speaker sets
32343000-9 - Amplifiers
32342420-2 - Studio mixing console
44321000-6 - Cable
32342410-9 - Sound equipment
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť zákazky - scénická, mobilná a doplnková videotechnika

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
108 879,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
32321200-1 - Audio-visual equipment
Further CPV
38652120-7 - Video projectors
32323000-3 - Video monitors
38653400-1 - Projection screens
38652100-1 - Projectors
Outcome of tender
One-off Contract

3. časť zákazky - scénické osvetlenie a mobilný aparát

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
253 498,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
32321200-1 - Audio-visual equipment
Further CPV
31520000-7 - Lamps and light fittings
31527000-6 - Spotlights
32540000-0 - Switchboards
44321000-6 - Cable
31214100-0 - Switches
Outcome of tender
One-off Contract