Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 11:36

DPS card #10/RRVO/2022
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2022, 2023, 2024 a 2025

Information

ID of tender
16976
Name of content of tender
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2022, 2023, 2024 a 2025
Tender ref. no.
10/RRVO/2022
EU journal ref. no.
2022/S 015-032511
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Trenčíne a Púchove.
DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Nákupy elektriny
2. Nákupy plynu
Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou, preto je v bode II.1.5) Celková odhadovaná hodnota uvedené "1 EUR bez DPH"):
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 2 844 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 7 680 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 10 542 MWh.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
18.02.2022 09:00:00
Planned opening of requests
18.02.2022 09:00:00
Lehota na predkladanie po zriadení DNS
Unlimited

Public Promoter

Subject's name
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Address
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Documents

Nákupy elektriny

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Outcome of tender
One-off Contract

Nákupy plynu

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Tenders