Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 16:11

DPS tender card #10/RRVO/2022-011
Dodávka zemného plynu na rok 2024

Information

ID of tender
39339
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu na rok 2024
DPS category
Nákupy plynu
Tender ref. no.
10/RRVO/2022-011
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2024 do 01.01.2025 (12 mesiacov) do odberných miest verejného obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 1 v predpokladanom celkovom objeme 2 315,00 MWh. Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta je bližšie uvedená v Prílohe č. 1 - Zoznam odberných miest.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 2 315,00 MWh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2023 11:00:00
Planned opening of bids
22.03.2023 11:05:00

Public Promoter

Subject's name
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Address
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovak republic
Process supervisor
Anna Dvoraková
anna.dvorakova@tnuni.sk
+421 327400123
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Documents