Status: Ongoing

Server time: 23.03.2023 06:14

Tender card #IB.271.1.2022
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska – Etap I

Information

ID of tender
17145
Name of content of tender
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska – Etap I
Tender ref. no.
IB.271.1.2022
Public tender journal ref. no.
00031039/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 693 119,00 PLN
Main CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice Gmina Kuźnia Raciborska – Etap I”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Celem Projektu jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci kanalizacyjnej. Realizacja operacji poprzez budowę sieci kanalizacyjnej przyczyni się do rozwoju gospodarczego obszaru na którym realizowana będzie inwestycja, zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
08.02.2022 10:00:00
Planned opening of bids
08.02.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Kuźnia Raciborska
Address
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Republic of Poland
Process supervisor
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link to online profile of contracting authority
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Documents