Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:42

Tender card #1050/2022
Rekonštrukcia športoviska v areáli 1. ZŠ - Žiar nad Hronom

Information

ID of tender
17292
Name of content of tender
Rekonštrukcia športoviska v areáli 1. ZŠ - Žiar nad Hronom
Tender ref. no.
1050/2022
Public tender journal ref. no.
8281-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
457 715,85 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom je realizácia diela je rekonštrukcia športoviska v areáli I. ZŠ, ktorá sa nachádza na ulici Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom. Projekt rieši požiadavku investora, ktorou sú stavebné úpravy športového areálu základnej školy v Žiari nad Hronom s umelými polyuretanovými povrchmi hr. 10-13mm. Táto plocha bude využívaná počas vyučovania žiakmi príslušnej základnej školy a vo voľnom čase podľa schváleného prevádzkového poriadku širokou verejnosťou mesta Žiar nad Hronom. Dôvodom k uvažovanému investičnému zámeru je súčasná absencia kvalitných športových plôch, ktoré by zodpovedali súčasným požiadavkám a normám. Nový športový areál obsahuje bežecký ovál v zostave (dl. 200m-4 dráhy, rovinka 75m- 4 dráhy) s jednotným polomerom 16,1m a na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom – UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR EPDM SP), UMELÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. CONIPUR SW, REKOTAN M) kladený na syntetický betón (pružná priepustná podložka) hr. 35mm, viacúčelové ihriská o rozmere 44x23m a 29x18m s umelým športovým povrchom – UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH EPDM hr.10mm a revitalizáciu okolitého priestoru ihriska.
Miesto realizácie projektu : I. ZŠ - Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2022 10:00:00
Planned opening of bids
01.03.2022 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents