Status: Cancelled

Server time: 24.09.2023 03:02

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-012
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 5 DNS

Information

ID of tender
17477
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 5 DNS
DPS category
Hovädzie mäso
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-012
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
78 100,00 EUR
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 5 DNS s názvom: Hovädzie mäso. Predmetom zákazky je dodávka čerstvého hovädzieho mäsa s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Detva, Revúca.

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv do 30.06.2022.

S ohľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom integračných sociálnych podnikov/chránených dielní je podpora a rozvoj poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky, predmet zmluvy (tovar) musí spĺňať podmienku prvovýroby, a teda v prípade ovocia a zeleniny – pestovanie a zber u predávajúceho, prípadne predaj produktov prvovýroby od farmárov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.02.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Okres BB

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
17 900,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZV

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
21 300,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ZH

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
9 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Okres ŽA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Okres BŠ

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 900,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

Okres KA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

OKRES VK

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

OKRES LC

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
6 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

OKRES RS

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

OKRES DT

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
1 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

OKRES BR

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
11 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract

OKRES RA

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15111000-9 - Bovine meat
Outcome of tender
One-off Contract